Platby

Platby

Úplata za vzdělávání

Platba “školného” je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet 211138210/0600, var. symbol datum narození dítěte, do poznámky pro příjemce: jméno dítěte.

Platba stravného

Platbu stravného provádějte prosím převodem do 15. dne následujícího měsíce na účet 211236531/0600, var. symbol datum narození dítěte, do poznámky pro příjemce: jméno dítěte. Částka za stravné bude vždy uvedena na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školy.