Homepage

Mateřská škola Svatá, příspěvková organizace

je nově zrekonstruovaná jednotřídní MŠ, která byla vybudována za finančního přispění Středočeského kraje. Od 22.4.2013 nabízí předškolní vzdělávání celkem pro 25 dětí. S dětmi pracují dvě učitelky, asistentka pedagoga a ředitelka školy.

Chod mateřské školy dále zajišťují i dvě nepedagogické pracovnice – uklízečka a kuchařka. Všechny pracovnice se snaží o kvalitní provoz mateřské školy. Hlavním cílem je vytváření rodinné pohody s využíváním krásné okolní přírody k získání zážitků, které budou východiskem pro další vzdělávací činnosti.