Personál

Personál

Ředitelka – Bc. Jolana Bendová

Vzdělání – SPgŠ Beroun – Obor Učitelství na MŠ, SPgŠ Beroun – Obor Vychovatelství, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha – Obor Školský management

Pedagogická praxe – 25 let v MŠ, 4 roky vychovatelka v DDM

Učitelka - Bc. Anna Sobolíková

Vzdělání – SPgŠ Beroun – Obor Pedagogické lyceum, Západočeská univerzita v Plzni – Obor Cizí jazyky pro komerční praxi

Pedagogická praxe – 2 roky v MŠ

Asistent pedagoga - Bc. Nikola Grušová
Vzdělání - VŠO Praha – Obor Cestovní ruch, Studium pro asistenty pedagoga – Schola education Prostějov


UČITELKy NA “PŘEKRÝVÁNÍ” A ZÁSTUPY -  BC. NIKOLA GRUŠOVÁ, Jitka Lukešová, DiS. , Veronika Škopková

Kuchařka - Stanislava Berdychová

Uklízečka - Veronika Škopková