Personál

Personál

Ředitelka – Bc. Jolana Bendová

Vzdělání – SPgŠ Beroun – Obor Učitelství na MŠ, SPgŠ Beroun – Obor Vychovatelství, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha – Obor Školský management

Pedagogická praxe – 26 let v MŠ, 4 roky vychovatelka v DDM

 

Učitelka - Bc. Anna Sobolíková

Vzdělání – SPgŠ Beroun – Obor Pedagogické lyceum, Západočeská univerzita v Plzni – Obor Cizí jazyky pro komerční praxi, SPgŠ Beroun – Obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogická praxe – 3 roky v MŠ

Asistentka pedagoga - Jitka červená

Vzdělání – Kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č.317/2005 Sb.)

 

Učitelka na zástupy a překrývání - jitka červená, Barbora Duhová

Vzdělání – SPgŠ Beroun – Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogická praxe – 9 let v MŠ

 

Kuchařka - Markéta Vlháčková

Vzdělání –  SSOU Stravování a cestovního ruchu v Praze; obor – kuchařka

 

Uklízečka - Jana stromská