By in

Poděkování

Velice bychom chtěly poděkovat řezbáři panu Pokornému za krásného skřítka Svaťáčka, panu Kvasničkovi za vánoční stromeček a obci Svatá za mikulášské balíčky pro děti. Moc si toho vážíme.