Distanční výuka

Únor se skřítkem Svaťáčkem

Týdenní téma - Na dvorku a ve chlévě - 20.3. - 24.3.2023

Dílčí cíle:
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj představivosti a fantazie
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj verbálních i neverbálních dovedností
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj citového vztahu ke zvířatům
 • rozvoj tvořivosti
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmů, objevování)
 • posilování vstřícného chování ve vztahu k rodině, mateřské škole či skupině dětí
 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí jak chránit a zlepšovat, tak je i poškozovat a ničit
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj estetického vkusu
Nabídka činností:
  • komunitní kruh – poznávání domácích a hospodář. zvířat podle obrázků, popis jejich těla a způsobu života, co nám dávají – jaký z nich máme užitek,

   určování zvířecích stop přiřazování zvířat k potravě, kterou se živí

  • stolní hra „Kvaky, kvak – poznávání dom. a hospod. zvířat – jaké vydávají zvuky, procvič. pozornosti, paměti, barev

  • správné přiřazování mláděte, jeho matky a otce podle obrázků

  • rozhovory o tom jaká mají děti doma zvířátka

  • PL Zvířátka- zakroužkuj které z řady zvířat je jiné

   – přiřaď co každé zvířátko jí

  • poznáš, která zvířata patří mezi hospodářská zvířata a která mezi domácí mazlíčky

  • vyhledávání obrázků v encyklopediích – poznávání zvířat

  • poznávání zvířat podle zvuků – Jaké zvíře dělá bůůůůůůů? Kráva

  • omalovánky s domácími zvířaty, tiskátka – farma

  • kresba dom. a hospodář. zvířat do prac. sešitů

  • skupinová práce – malba statku

  • opakování PH: Na kočku a myš, Honzo vstávej

  • nácvik nových PH: Na ovečky, Kočka v díře, Myška tanečnice

  • nácvik tanečku: Pásla ovečky (str. 118 – Velikonoce D. Šottnerová)

  • nácvik a opakování písní Kočka leze dírou, Skákal pes, Koupím já si koně vraný, Běžela ovečka, Halí, belí, Když jsem já sloužil, Krávy, krávy, Pásla ovečky, Když jsem husy pásala – rytmizace písniček, vytleskávání, využití orffových nástrojů

  • nácvik básně Naše kočka strakatá

  • pexeso – poznávání dom. a hospodář. Zvířat

  • TNH Na hospodářství pana Zouhara

  • puzzle dom. a hospodář. zvířat, vkládání zvířat (nejmladší děti)

  • loutkové divadlo O kůzlátkách

  • dramatizace pohádky O koťátku, které zapomnělo mňoukat

  • grafomotorická cvičení – klubíčko pro kočičku

  • artikulační a dechová cvičení