Distanční výuka

Sluníčkové Září se skřítkem Svaťáčkem

Týdenní téma - Naše vesnice - 22.9. - 30.9.2022

Dílčí cíle:
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým tomuto prostředí
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí pří spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
Nabídka činností:
 • komunitní kruh – rozhovory o tom jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem, co můžeme najít na vesnici a co ve městě…
 • komunitní kruh – rozhovory o tom kde bydlí lidé na vesnici a kde ve městě – rozdíl domu a bytu, které místnosti jsou v domě/ bytě, vybavení domácností
 • komunitní kruh – povídání si o zvycích a tradicích na vesnici
 • komunitní kruh – vytleskávání věcí, které děti napadnou když se řekne vesnice
 • poznávání rozdílů město/ vesnice podle obrázků – prohlížení knížek
 • povídání si o tom, co je v dnešní době jiného, co lidé dřív neměli a dnes mají
 • nácvik písně Okolo Třeboně – s flétnou
 • malba vesnice tuší
 • výroba domečku s rodinou
 • tvorba mapy naší vesnice
 • omalovánky na téma ,,Naše vesnice“
 • kresba domečku do pracovního sešitu – Jaký dům bych si přál/a
 • modelování domečku
 • cvičení s kroužky – protažení všech svalových oblastí
 • cvičení motivované procházkou po vesnici
 • pohybová hra ,,Na sochy“
 • pohybová hra „ Z domečku do domečku“- běh mezi obručemi
 • nácvik tance ,,Mazurka“
 • stavba vesnice x města z různých konstruktivních stavebnic, víček od pet- lahví
 • stavba vesnice na padáku
 • seznámení s obecním časopisem „Svaťák“
 • stavba domečku skřítka „Svaťáčka“ z přírodního materiálu
 • TNH „Na domácnost“
 • PL Rozdíl mezi městem a vesnicí – Kouře domečků, Kdo, kde bydlí, Mrkev na zahrádce, Nesmysly, Okna, Počítání, Rozdíly, dům……..
 • práce s plyšákem – určování pojmů – za, před, pod….ale také vysoký, nízký.…
 • PL – najdi správnou cestu
 • hledání pokladu v přírodě, pozorování přírody u naší vesnice
 • VČ – vystřihování a skládání domečků dle šablony
 • VČ – modelování vesnice