Distanční výuka

Červen a červenec se skřítkem Svaťáčkem

Týdenní téma - Hurá na prázdniny - 17. - 21.6.2024

Dílčí cíle:

– rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.) ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

– rozvoj kultivovaného projevu – rozvoj zájmu o učení

– poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

– ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

– vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

– poznávání jiných kultur

Nabídka činností:

– diskuse s dětmi na téma: kam můžeme jet na prázdniny, co tam můžeme dělat – poučení o bezpečném chování o prázdninách

– jakým dopravním prostředkem se můžeme na dovolenou dostat

– motivační cvičení na téma „Cesta do Afriky“ – různé PH pro děti z MŠ

– cvičení na školní zahradě

– pohybová hra  – Zlatá brána, Had leze z díry aj.

– vzájemná dotyková stimulace – pohlazení, masírování

– relaxační cvičení za doprovodu šumění moře

– nácvik básně Prázdninová

– opakování známých písní za doprovodu dětských hudebních nástrojů

– volná kresba na téma „Prázdniny“

– kresba vlnky

– Ochutnávka sezónního ovoce a zeleniny. Co jíme za ovoce a zeleninu? Kde u nás roste, na stromě, v zemi, apod.

– prázdninové sporty, jaké znáš – pantomima?

– výroba papouška s barevného papíru

-výroba sluníčka stříhání lepení na proužky

-dokreslování vody v hadici

– počítání ovoce

-kreslení lodiček

-výroba sluníčka s barevného papíru

-spojení čar kudy letí ptáček

-vybarvování obrázků podle čísel

-doplnění housenky

-písnička velryba