Distanční výuka

Vánoce se skřítkem Svaťáčkem

Týdenní téma - Vánoční zvyky a tradice - 7.12. - 16.12.2022

Dílčí cíle:
  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • vytváření základů pro práci s informacemi
  • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
  • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
  • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
  • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat
 
Nabídka činností:

– KK- seznámení s tématem- Vánoční zvyky a tradice

– komunitní kruh – povídání si o vánočních zvycích a tradicích

– povídání v KK – Jak se vánoce slaví v jiných zemích

– komunitní kruh – Kdo je to Ježíšek a kde se vzal

– zkouška zvyků a tradic- házení pantoflem, lití vosku do vody, pouštění svíčky ve skořábce, krájení jablíčka

– zpěv vánočních koled,poslech vánočních koled – https://www.youtube.com/watch?v=ecv5paz4d7U, https://www.youtube.com/watch?v=ZUqZ-1_Yrr8&list=PL1A5B8D7A197170E1, https://www.youtube.com/watch?v=9pjNZlJ4lNU

– poslech koled v cizím jazyce

– hudební hádanky- poznávání koled podle melodie

– KK- rytmizace slov na téma Vánoce

– popletený Ježíšek- třídění hraček v MŠ

říkanky:

Plave ryba po rybníčku, nemá žádnou  pokladničku. Kam peníze ukládá? Na břicho a na záda.

Koleda,  koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně. Nesu, nesu  koledu, upadl jsem na ledu. Psi se na mě sběhli, koledu mně snědli a ten malý chlupatý, ten mě kousl do paty.

Stromečku, vstávej, ovoce dávej, umyj se, ustroj se, je Štědrý den!

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí. A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku, co byla schovaná v červeném jablíčku.

Vánoce jsou svátky lásky – láska to je rodina. Celá kolem stolu sedí, Štědrý večer začíná.

– nakresli – Jak si představuješ Ježíška

– omalovánky s vánoční tématikou

– pracovní list- Vánoční ozdoby, vánoční stromečky- http://www.amanno.org/ke_stazeni/zp12/semer%C3%A1dov%C3%A1.pdf

– výroba kapříků- práce s temperou a houbičkou

– výroba dárečků z krabic – nácvik vázaní mašle (předškoláci)

– ranní cvičení s doprovodem vánočních koled

– nácvik pohybové hry – Na hlídače, Dva mrazíci, Na dva mrazy

– smyslová hra zaměřená na pozornost – Kam se schoval zvoneček

– hry s novými hračkami, které našly děti pod stromečkem

– stavba jesliček a betlému z různých druhů stavebnic

– práce s časopisem Dráček – vánoční tématika

-popis obrázků s vánoční tématikou

– práce s encyklopedií, knihou- Lidové zvyky, tradice

– poučení o bezpečnosti během zimních prázdnin

– divadýlko- Cesta do Betléma