Distanční výuka

Studený březen se skřítkem Svaťáčkem

Týdenní téma - Prázdniny plné hudby - 1.7. - 15.7.2022

Nabídka činností:

– rozhovory o tom jestli někdo z dětí už byl někdy v divadle, na koncertu – jak to tam chodí

– výroba hudebního nástroje

– opakování písní které jsme se naučily během školního roku

– nácvik písně ,,Já jsem muzikant“

– hádanky

– poznávání různých hudebních nástrojů podle sluchu

– ,,Hádej na co hraji“ pantomima

– seznámení s různými druhy hudby – poznávání rozdílů

– stavba divadla z různých druhů stavebnic, písku

– pexeso s hudebními nástroji

– kresba (malba) hudebních nástrojů

– omalovánky s hudebními nástroji

– hra – hádej na co hraji – jedno dítě pod padákem, jedno za dveřmi a jeho úkolem je uhodnout na jaký hudební nástroj ten co je pod padákem hraje

– písničky Prší, prší, Pásla ovečky, Pod dubem za dubem

– bludiště kytara

– spojení obrázků podle čísel

– obtažení houslového klíče