ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

By in
83
ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z MANUÁLU MŠMT A MZČR K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22 VZHLEDEM KE COVID – 19 ze dne 17.8. 2021

PRO MATEŘSKOU ŠKOLU SVATÁ, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI:

  • Od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • V MŠ se děti netestují, netestují se ani zaměstnanci.
  • Respirátor nemusí nosit děti, pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v MŠ. Respirátor v MŠ nadále musí nosit rodiče a nepedagogičtí pracovníci (provozní zaměstnanci). 
  • Děti si přebírají při příchodu do MŠ paní učitelky u vstupních dveří školky. Při odchodu děti předávají opět rodičům u vstupních dveří.
  • V případě nutnosti je pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy omezen na dobu nejnutnější.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

  • Dítě si po příchodu do třídy důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ budeme dbát na zvýšenou hygienu všech dětí.
  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění bude umožněn vstup do školky pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním (potvrzení od lékaře).Tímto bychom chtěli apelovat na nejvyšší míru Vaší individuální zodpovědnosti, kdy budete plně respektovat ochranu zdraví všech přítomných v MŠ (dětí i zaměstnanců) a nebudete vodit dítě do MŠ s jakýmkoliv příznakem nemoci (rýma, kašel, teplota, průjem, bolest v krku apod.)     
  • PODMÍNKY VSTUPU DO MŠ PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ Dle Ochranného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR /Č. j.: MZDR 20599/2020- 96/MIN/KAN/ Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy. Seznamte se prosím s tímto opatřením. ZDE: Informace z MŠMT z 12. 7. 

VŠECHNY OSOBY, které se pohybují v prostorách mateřské školy jsou povinny nahlásit návrat ze zahraničí a postupovat dále dle Opatření. POKUD SE VE VAŠÍ RODINĚ OBJEVÍ NÁKAZA Covidem 19, popřípadě budete v karanténě, nahlaste tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *